AVG Anti-Virus Free 13.0.2793

AVG Anti-Virus Free 13.0.2793

AVG Technologies – Freeware – Windows
ra khỏi 336 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
AVG Free Edition là công cụ bảo vệ chống virus nổi tiếng. AVG miễn phí là có sẵn miễn phí cho người dùng gia đình cho cuộc sống của sản phẩm!

Bản Cập Nhật cơ sở dữ liệu virus nhanh chóng có sẵn cho đời AVG Free Edition, cung cấp một trình độ cao khả năng phát hiện rằng hàng triệu người dùng trên toàn thế giới tin tưởng để bảo vệ của họ miễn phí PCs. AVG là dễ sử dụng và sẽ không làm chậm hệ thống của bạn xuống (yêu cầu tài nguyên hệ thống thấp).

Tổng quan

AVG Anti-Virus Free là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi AVG Technologies.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.011 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AVG Anti-Virus Free là 2021.9.3208, phát hành vào ngày 28/10/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2008.

AVG Anti-Virus Free đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của AVG Anti-Virus Free đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AVG Anti-Virus Free!

Cài đặt

người sử dụng 8.011 UpdateStar có AVG Anti-Virus Free cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản